SaluVet logo

!! Warm Weer Signaal !!

Let op! Er is warm weer op komst in Nederland. Melkproductie op peil houden? Hoe stimuleer ik de eetlust en smakelijkheid van het ruwvoer én heb ik minder restvoer?

Belangrijk! Ruwvoeropname stimuleren!

Het is van essentieel belang dat koeien bij hittestress voldoende
ruwvoer blijven opnemen om de melkproductie op peil te houden
en zo energietekorten te voorkomen. Met de specifieke etherische oliën in Bronch-Actief B wordt de eetlust bij melkvee krachtig gestimuleerd. Daarnaast blijft de smakelijkheid van het ruwvoer behouden, waardoor er minder restvoer ontstaat.

Bronch-Actief B kan eenvoudig worden toegevoegd aan de voermengwagen of
over het ruwvoer worden gestrooid.

Bekijk Bronch-Actief B

Complicaties als gevolg van hittestress
Bij een temperatuur vanaf 22°C en 50% luchtvochtigheid (68 THI) ervaren koeien hittestress. Dit betekent voor veel melkveehouders minder ruwvoeropname bij hun dieren, grote kans op broei in het ruwvoer en meer restvoer. Gevolg: productieverlies! En dit betekent minder melkgeld!

Warmtestress kan leiden tot verschillende complicaties, zoals verminderde eetlust en verhoogd celgetal. Op langere termijn kunnen kostenverhogende problemen aan klauwen en verminderde vruchtbaarheid het gevolg zijn. Dit is vaak een gevolg van energietekorten tijdens de warme periode.

Complicaties kunnen zijn:
– Minder eetlust
– Minder melk
– Meer kans op hoger celgetal
– Toename complicaties aan uier
– Toename complicaties klauwen
– Afname vruchtbaarheid

Onderzoek: Stijging in plaats van daling
Op een melkveebedrijf in Brabant is de melkproductie vergeleken tijdens twee hittestressperiodes in juni en september 2023.

Het doel was de productie op peil houden. Echter is het aantal liters gestegen met 2,5 liter t.o.v. 2 liter verlies in juni zonder de toevoeging van Bronch-Actief B. Een verschil van ruim € 240,- per dag!

Bekijk de resultaten

Investering terugverdienen
Bereken eenvoudig hoe de investering in Bronch-Actief B op korte termijn terugverdient kan worden.

Investering terugverdienen

Meer over Bronch-Actief B