SaluVet logo

Melkproductie hittestress

Hoe houd je de productie op niveau? Een melkveebedrijf uit Brabant met 120 melkkoeien testte Bronch-Actief B poeder om de melkproductie op niveau te behouden. De melkveehouder gaf aan dat vooral de oudere én hoogproductieve dieren hijgen/pompen bij temperaturen boven de 25°C. ‘’Hittestress kost enkele honderden liters melk per dag.’’

Bij dit bedrijf staan de dieren jaarrond op stal, met ventilatoren en een constant rantsoen. De twee vergeleken hitteperiodes komen qua temperatuur overeen. Dat is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de werking van Bronch-Actief B poeder.

Proefopzet

In juni 2023 is de melkproductie bij de koeien genoteerd zonder de toevoeging van Bronch-Actief B poeder. In september 2023 is de meeting herhaald mét de toevoeging van Bronch-Actief B poeder. Per dag kregen de koeien 10g per koe Bronch-Actief B poeder door het ruwvoer gedurende 16 dagen, vooraf gemengd door de voermengwagen.

Luchtvochtigheid speelt een rol
De combinatie warmte en luchtvochtigheid hebben invloed op de gevoelstemperatuur. Wanneer het buiten 30°C is met een luchtvochtigheid van 50%, voelt dit aan als ongeveer 30°C. Maar met een luchtvochtigheid van 80% voelt dit al snel aan als 38°C.
Bij melkkoeien worden beide parameters, de temperatuur en luchtvochtigheid, weergegeven met THI. Vanaf 68 THI ervaren melkkoeien hittestress. Dit is ongeveer 22°C en 50% luchtvochtigheid.

Op het melkveebedrijf in Brabant was de luchtvochtigheid in september hoger dan in juni, gemiddeld 80% tegenover 72%. In beide gevallen waren de temperaturen rond de 30°C. Een gemiddelde THI van 82!

Een overzicht van de THI-index is te vinden op rundveeloket.

Resultaten

Juni 2023, zonder Bronch-Actief B

Daling melkproductie gemiddeld 2 liter bij een aanhoudende hittestress periode van zes dagen
De blauwe staafdiagram in grafiek 1 laat het gemiddelde van de melkproductie in liter/koe/dag zien. De oranje lijn is de temperatuur in graden. Onderaan de grafiek de tijd in dagen, van 1 juni tot 30 juni 2023. Tussen 8 en 16 juni is de daling de melkproductie het grootst, namelijk 2 liter bij een temperatuur van ongeveer 32°C. Dit kost per dag € 110,- bij een melkprijs van € 0,45. De aanhoudende warmte, boven de 25°C, hield zes dagen aan. ​

September 2023, met Bronch-Actief B:

Stijging melkproductie 2,5 liter bij een aanhoudende hittestress periode van 6 dagen.
De blauwe staafdiagram in grafiek 2 laat een gemiddelde van de productie in liter/koe/dag zien. De oranje lijn is de temperatuur in graden. Onderaan de grafiek de tijd in dagen, van 1 september tot 30 september 2023. Van 1 tot 16 september is Bronch-Actief B poeder toegevoegd aan het rantsoen, te zien aan de lichtgroene strook. Vanaf 1 september tot 16 september is te zien dat de melkproductie met gemiddeld 3 liter stijgt, evenals de temperatuur, met 32°C als hoogtepunt. Na het stoppen met Bronch-Actief B poeder is te zien dat de melkproductie nog enkele dagen op niveau blijft. Vervolgens daalt de productie alsook de temperatuur.

In de periode met Bronch-Actief B poeder is het aantal liters gemiddeld gestegen met 2,5 liter, een opbrengst van € 135,- bij een melkprijs van € 0,45. De kosten van Bronch-Actief B poeder per dag: € 30,- (€ 0,25 x 120 koeien).

Wellicht ook interessant

Gerelateerd nieuws