SaluVet logo

Vergeten kruiden

Grazers hebben in de vrije natuur een enorme diversiteit aan planten en kruiden tot hun beschikking. Vooral de kruiden zijn onmisbaar omdat ze bijdragen aan het behoud van een optimale stofwisseling en een algehele gezondheid. In de jaren ’50 bevatte het grasland nog 50% kruiden, tegenwoordig nog slechts 3%. Er ontbreekt dus iets belangrijks in het oorspronkelijke rantsoen!
Vergeten kruiden voor koeien en geiten: deze kruiden zijn onmisbaar voor een optimale stofwisseling en een algehele gezondheid!
Hoe werken kruiden?

Kruiden zijn de dagelijkse hofleveranciers van essentiële vitaminen, mineralen en fytonutriënten. Fytonutriënten zijn de verdedigingsstoffen waarmee planten zich beschermen tegen vraat van insecten of ziekmakende bacteriën, virussen of schimmels. Deze verdedigingsstoffen kunnen voor mens en dier een goede werking hebben die organen, de stofwisseling en de darmflora krachtig ondersteunt. De behoefte aan fytonutriënten uit planten en kruiden wordt van grazers, zoals koeien en geiten, onderschat. Deze werkzame stoffen leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van de weerstand en ondersteunen stofwisselingsprocessen tijdens de lactatie en rondom de geboorte van het kalf of lam in de eerste maanden van de lactatie.

 

Hoe dragen kruiden bij aan een gezonde transitie?

In de transitieperiode is het behoud van een sterk natuurlijk zelfherstellend vermogen onmisbaar. Kruiden (fytonutriënten) spelen hierbij een cruciale rol. Ze ondersteunen niet alleen het immuunsysteem (o.a. door een goede darmflora) maar zorgen ook voor het behoud van een goede werking van de pens en een gezond metabolisme (leverstofwisseling). De koe of geit heeft voldoende weerstand en energie nodig om de verstoring van de energiebalans aan te kunnen die ontstaat rondom de geboorte van het kalf of lam.

OerVitaal vult ontbrekende kruiden aan

De 17 verschillende kruiden in OerVitaal vullen de ontbrekende essentiële voedingsstoffen toe aan het dagelijkse rantsoen van melkvee. Naast een complex van kruiden is OerVitaal voorzien van gedroogd- en gemalen zeewiermeel, dat de stofwisseling ondersteunt.

Bekijk OerVitaal

OerVitaal & Koe

OerVitaal heeft een positieve invloed op de lever en de stofwisselingsprocessen in de koe. Hierdoor blijft de koe vitaal en goed in balans bij stresssituaties, na het afkalven en in de top van de lactatie. Ook wordt een normale vruchtbaarheid (tochtigheid) ondersteunt. Vooral tijdens het begin van de lactatie draait het hele lichaam van de koe op volle toeren. OerVitaal tijdens de transitieperiode als aanvulling op het rantsoen is daarom een goede  aanvulling. Het is belangrijk dat de koeien in deze periode zoveel mogelijk kwaliteitsvoer tot zich nemen. Zo blijft het lichaam, met name de lever en de stofwisseling, in optimale conditie.

Vergeten kruiden voor koeien en geiten: deze kruiden zijn onmisbaar voor een optimale stofwisseling en een algehele gezondheid!
OerVitaal & Geit

Een goede ritsheid en optimale hormoonhuishouding van de geit is in het dekseizoen zeer belangrijk. Wanneer de ritsheid optimaal is, heeft dit een kortere dekperiode en een korter aflammerseizoen tot gevolg. OerVitaal wordt 4 weken voor en gedurende het dekseizoen aan het rantsoen toegevoegd. In de transitieperiode draagt OerVitaal bij aan het behoud van een goede energiebalans. Het ondersteunt het behoud van een goede eetlust en voldoende weerstand rondom het aflammeren. Zo blijft het energieniveau in balans.

 

OerVitaal BIO op Groene middelenlijst melkgeiten

Door de publicatie van de Groene Lijst is er duidelijkheid over welke natuurlijke middelen toegepast mogen worden in de biologische geitenhouderij. Alle natuurlijke middelen op deze lijst zijn door SKAL goedgekeurd, waaronder meerdere producten van SaluVet. Ook voor niet-biologische bedrijven is OerVitaal een aantrekkelijke investering.

Download de groene lijst

Vergeten kruiden voor koeien en geiten: deze kruiden zijn onmisbaar voor een optimale stofwisseling en een algehele gezondheid!