SaluVet logo

Onderzoek prof. Krömker Pyrogenium versus antibiotica

De effectiviteit van Pyrogenium in vergelijking tot antibiotica bij de behandeling van chronische mastitis. Een niet-geblind, positief gecontroleerd onderzoek werd uitgevoerd om de doeltreffendheid te evalueren van een alternatieve, niet-antibiotische therapie met Pyrogenium® om het ineffectieve gebruik van antibiotica te verminderen bij de behandeling van niet-ernstige klinische mastitis (CM) bij koeien met langer durende uieraandoeningen.