SaluVet logo

Waarom calcium en fosfor niet tegelijkertijd geven?

Wanneer calcium en fosfor tegelijkertijd worden toegediend, kan er calciumfixatie ontstaan. Dat betekent dat ze beide ‘vechten’ om wie als eerste zijn werk in het lichaam mag gaan uitvoeren.
Calciumfixatie: wanneer calcium en fosfor tegelijkertijd worden toegediend, kan er calciumfixatie ontstaan.
Calciumfixatie

Bij calciumfixatie verliest calcium altijd van fosfor. Fosfor gebruikt calcium namelijk bij de opname in het lichaam. Gelijktijdige toediening van beide mineralen verhelpt een calciumtekort daarom niet!

De combinatie kan na een interval van 4 uur wel werken wanneer er vooraf een calciuminfuus gegeven wordt. Er is dan al voldoende voorraad aangelegd.

Om werk tekort gaat het?

Wanneer vast gesteld is om welk tekort het gaat, calcium- of fosfortekort, kan de juiste hulp geboden worden.

De juiste hulp bij calciumtekort

De juiste hulp bij fosfortekort

 

Wat is het verschil tussen een calcium en fosfortekort bij een koe? Hier een aantal opmerkelijke verschillen voor de juiste hulp!